GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

3 grudnia, 2020

Początkujący

Oferta kontraktów terminowych na GPW

Rynek instrumentów pochodnych funkcjonuje na GPW od stycznia 1998 r. Pierwszymi instrumentami z tej grupy były kontrakty terminowe na indeks WIG20. Obecnie oferta GPW jest bardzo zróżnicowana. W obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeksy, kursy akcji, waluty czy opcje na indeks WIG20.

6 kontraktów terminowych na indeksy

Oprócz wspomnianych już kontraktów terminowych na indeks WIG20, notowane są również kontrakty na indeks spółek średnich – mWIG40 oraz indeksy makrosektorowe: finansowy, petrochemiczny, surowcowo-energetyczny oraz producentów i wydawców gier komputerowych.

Według stanu na początek grudnia 2020 r. depozyty zabezpieczające, określone przez KDPW_CCP wynoszą od 8% dla kontraktu na indeks finansowy (WIG.MS-FIN) do 13% dla kontraktu terminowego na indeks WIG.GAMES. Oznacza to, że dźwignia finansowa dla kontraktów indeksowych wynosi od 7,7 do 10.

Oto zalety kontraktów terminowych na indeksy:

  • możliwość ekspozycji na wszystkie spółki z indeksu według aktualnych wag
  • możliwość zajęcia pozycji na spadek cen akcji z indeksu
  • brak konieczności zakupu/krótkiej sprzedaży poszczególnych uczestników indeksu
  • niższe koszty zawarcia transakcji w porównaniu z identycznym wartościowo zajęciem pozycji na rynku akcji

41 kontraktów terminowych na akcje

GPW regularnie poszerza ofertę kontraktów terminowych na akcje biorąc pod uwagę płynność na instrumencie bazowym i zainteresowanie ze strony inwestorów. W marcu 2019 r. do funkcjonujących już mnożników (liczby akcji przypadających na kontrakt) 100 i 1000 GPW wprowadziła mnożniki 1 i 10. Umożliwiło to rozpoczęcie notowań kontraktów terminowych dla akcji, które są nominalnie drogie jak LPP (wówczas 1 akcja kosztowała ok. 8000 zł) jak również 11BIT (wówczas jedna akcja kosztowała ok 400 zł). W przeciwnym razie, przy zastosowaniu mnożnika 100, wartość kontraktu terminowego jak również depozytu zabezpieczającego byłaby tak duża, że ich dostępność dla inwestorów indywidualnych byłaby mocno ograniczona. Obecnie m.in. akcje wszystkich spółek z indeksu WIG20 są instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych.

Wysokość depozytów zabezpieczających jest bardziej zróżnicowana niż dla kontraktów indeksowych, co wynika z większej zmienności cen akcji. Według stanu na początek grudnia jest to od 8% do nawet 45% wartości kontraktu. Dla większości jednak instrumentów depozyt wynosi poniżej 20%, co przekłada się na dźwignię finansową powyżej 5.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dla dużej części kontraktów na akcje depozyt zabezpieczający wynosi poniżej 1000 zł.

4 kontrakty walutowe

Na GPW notowane są kontrakty na 4 kursy walut: EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN oraz CHF/PLN. Mnożnik dla wszystkich kontraktów to 1000 jednostek waluty bazowej a notowania odbywają się z dokładnością do 0,0001 zł. Wysokość depozytu zabezpieczającego według stanu na początek grudnia 2020 r. została wyznaczona przez KDPW_CCP na od 2,5% do 5%.

W porównaniu do rynku walutowego FOREX, kontrakty terminowe na GPW charakteryzuje:

  • Zawieranie transakcji bezpośrednio na giełdzie
  • Transparentność – widoczny karnet zleceń
  • Duża płynność – obecność animatorów rynku
  • Niskie spready
  • Gwarancja rozliczenia transakcji
  • Bezpieczeństwo – nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Szczegółowe zestawienie notowanych instrumentów pochodnych znajduje się tutaj: https://gieldatoproste.pl/baza-wiedzy/oferta-instrumentow-pochodnych/.

Materiały powiązane

Autor: