GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

3 września, 2019

Początkujący

Oferta instrumentów pochodnych

Materiały powiązane

Autor:

Kontrakty indeksowe

# Instrument bazowy Mnożnik Krok notowania Ilość serii w obrocie
1 WIG20 20zł 1 pkt indeksowy 4
2 mWIG40 10 zł 1 pkt indeksowy 3
3 WIG.GAMES 1 zł 1 pkt indeksowy 3
4 WIG.MS-BAS 2 zł 1 pkt indeksowy 3
5 WIG.MS-FIN 2 zł 1 pkt indeksowy 3
6 WIG.MS-PET 2 zł 1 pkt indeksowy 3

Kontrakty akcyjne

# Instrument bazowy Mnożnik Krok notowania Ilość serii w obrocie
1 LPP 1 0,0001 zł 3
2 11B, MBK, MRC, SPL 10 0,0001 zł 3
3 ALE, ALR, ACP, BML, CCC, CDR, CIE, CPS, DNP, ENA*, EUH, GPW, ATT, LTS, ING, JSW, KGH, KRU, LWB, LVC, PEO, PGE*, PLW**, PKN, PKO, PZU, TEN**, XTB 100 0,0001 zł 3
4 CIG, MIL, OPL, PGN, PXM, TPE 1000 0,0001 zł 3
 • Warunki obrotu są dostępne na stronie GPW
 • *Dla serii wprowadzanych od 21 grudnia 2020 r. mnożnik wynosi 1000. ** Dla serii wprowadzanych od 21 grudnia 2020 r. mnożnik wynosi 10.

Kontrakty walutowe

# Instrument bazowy Mnożnik Krok notowania Ilość serii w obrocie
1 USD/PLN 1000 0,0001 zł 6
2 EUR/PLN 1000 0,0001 zł 6
3 CHF/PLN 1000 0,0001 zł 6
4 GBP/PLN 1000 0,0001 zł 6

Opcje

# Instrument bazowy Mnożnik Krok notowania Ilość serii w obrocie
1 WIG20 10 0,01 zł do 50 pkt indeksowych
0,05 zł powyżej 50 punktów indeksowych
6
 • Warunki obrotu są dostępne na stronie GPW
 • LEGENDA
 • Nazwy:
 • WIG20 indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek
 • mWIG40 indeks 40 średnich spółek
 • WIG.GAMES indeks 5 spółek z branży producentów i wydawców gier
 • WIG.MS-BAS indeks makrosektorowy (MS) skupiający 5 spółek z branż: energia, górnictwo i surowce (Basic Resources)
 • WIG.MS-FIN indeks makrosektorowy (MS) skupiający 5 spółek z branż: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy i wierzytelności (Finance)
 • WIG.MS-PET indeks makrosektorowy (MS) skupiający 5 spółek z branż: paliwa, gaz i chemia (Petroleum)
 • Mnożnik:
 • Dla kontraktów indeksowych jest to wartość 1 punktu indeksowego
 • Dla kontraktów akcyjnych jest to liczba akcji przypadająca na kontrakt (jednocześnie wartość zmiany kursu kontraktu o 1 zł)
 • Dla kontraktów walutowych jest to liczba akcji jednostki bazowej: USD, EUR, CHF lub GBP (jednocześnie wartość zmiany kursu kontraktu o 1 zł)
 • Dla opcji na WIG20 jest to wartość 1 punktu indeksowego
 • Krok notowania jest to minimalna możliwa zmiana ceny