GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

10 grudnia, 2020

Początkujący

Strategie zarządzania zleceniami stop loss

Stop loss to narzędzie, które jest powszechnie używane przez wielu inwestorów, niezależnie od rynku. Z uwagi na dźwignię finansową i bardzo krótki horyzont inwestycyjny szczególne znaczenie ma dla inwestorów otwierających swoje pozycje na rynku instrumentów pochodnych. Stop loss to zlecenie, które zostaje wprowadzone do systemu i chroni kapitał przed dużymi stratami. Jest to możliwe dzięki temu, że oczekuje na osiągnięcie zdefiniowanego poziomu ceny w celu automatycznego zamknięcia pozycji.

O ile nazwa stop loss mogłaby sugerować, że ten typ zlecenia jest stosowany tylko do realizacji straty, w rzeczywistości używany jest również do zamykania pozycji zyskownej po przekroczeniu progu rentowności – po cenie wyższej od ceny otwarcia pozycji w przypadku kupna instrumentu finansowego i niższej od ceny otwarcia pozycji w przypadku jego sprzedaży.

Największą zaletą stosowania zlecenia obronnego jest jego automatyczna realizacja. Powoduje to, że inwestor eliminuje z procesu decyzyjnego emocje i nie musi przez cały czas kontrolować otwartej na rynku pozycji. Istnieje kilka głównych strategii ustalania i stosowania zleceń stop loss.

Odległość stop loss w oparciu o akceptowaną stratę na kapitale

Jedną ze strategii jest określenie wielkości potencjalnej straty a co za tym idzie odległości zlecenia stop loss od miejsca otwarcia pozycji w oparciu o relację do wielkości posiadanego kapitału. Przykładowo, inwestor dysponujący kapitałem w wysokości 10 000 zł kupuje akcje o wartości 2000 zł. Jego założeniem jest nieprzekraczanie straty w pojedynczej transakcji 3% kapitału, czyli 300 zł. Oznacza to, że jego zlecenie stop loss powinno być oddalone maksymalnie o 15% od ceny zakupu akcji (300 zł/2000zł).

Stała procentowa strata w pojedynczej transakcji

Kolejnym sposobem jest określenie maksymalnej straty w pojedynczej transakcji w ujęciu procentowym. Przykładowo, inwestor kupuje akcje za 5000 zł. Nie chciałby jednak tracić więcej niż 10% na danej transakcji stąd jego potencjalna strata wynosi 500 zł (5000 zł * 10%).

Akceptowana strata w połączeniu ze zmiennością na rynku

Innym parametrem stosowanym przez inwestorów jest odległość zlecenia stop loss w relacji do zmienności na rynku. Gdy to zlecenie jest za blisko od ceny otwarcia pozycji a instrument charakteryzuje się dużą zmiennością, może ono być przypadkowo zrealizowane. W przypadku, gdy zlecenie będzie ustawione za daleko, inwestor ryzykuje więcej niż wynika to ze zmienności rynku. Jedną z miar zmienności jest wskaźnik ATR (Average True Range). W sytuacji, gdy inwestor określa poziom zlecenia obronnego w odległości 1,5 x średnia zmienność na rynku a ATR wynosi 6%, jego potencjalna strata wynosi 9%.

Poziomy i wskaźniki wynikające z analizy technicznej

Ostatnią metodą jest pozycjonowanie zlecenia na podstawie średnich ruchomych, zniesień Fibonacciego czy innych wskaźników analizy technicznej. Należy jednak pamiętać, że nie ma idealnych parametrów wskaźników technicznych. W tym celu niezbędne jest samodzielne przeprowadzenie analiz na danych historycznych a następnie ich zoptymalizowanie. Stąd, przez wielu inwestorów ta strategia uznawana jest za pracochłonną do wdrożenia. Zdecydowanie bardziej precyzyjnym narzędziem jest określanie strategii wokół ważnych poziomów wsparć i oporów.

Inwestor może w swojej strategii inwestycyjnej łączyć powyższe metody np. chce tracić maksymalnie 10% zainwestowanej kwoty, która nie jest większa niż 2% kapitału oraz gdzie zlecenie stop loss jest określone zgodnie z bieżącą zmiennością danego instrumentu na rynku.

Materiały powiązane

Autor: