GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

19 listopada, 2020

Początkujący

Rodzaje zleceń giełdowych na GPW (część 2)

W drugiej części artykułu zostanie przedstawiony kolejny rodzaj zlecenia: Z limitem aktywacji. Jest to zlecenie, które powszechnie stosowane jest przez inwestorów zarówno na giełdzie w Warszawie jak i na innych giełdach. Jest ono wykorzystywane przez inwestorów, którzy zakładają, że kurs instrumentu finansowego będzie się poruszał w danym kierunku po przekroczeniu konkretnego poziomu.

ZLECENIE Z LIMITEM AKTYWACJI – KUPNO

W przypadku zlecenia kupna inwestor zakłada, że po wzroście powyżej wyznaczonego poziomu cena będzie dalej wzrastać. Poziom ten w zależności od strategii może stanowić np. szczyt impulsu, szczyt konsolidacji, szczyt korekty lub inny oparty o wskaźniki techniczne. Inwestor składając zlecenie wyznacza poziom, przy którym dane zlecenie staje się aktywne na rynku, tzw. limit aktywacji. W przypadku zlecenia kupna:

  • limit aktywacji musi być wyższy od bieżącej ceny
  • limit realizacji musi być wyższy lub równy od limitu aktywacji
  • zamiast limitu realizacji możliwe jest wprowadzenie zlecenia PKC

Przykład 1.

Aktualną sytuację rynkową dla instrumentu finansowego przedstawia karnet zleceń widoczny po lewej stronie. Inwestor składa zlecenie o następujących parametrach:

Strona: KUPNO

Ilość: 2000

Limit aktywacji: 5,26 zł

Limit realizacji: 5,31 zł

Zlecenie zawiera limit aktywacji, więc oczekuje na realizację. W międzyczasie na rynek napływa zlecenie Kupna 1000 sztuk z ceną 5,30 zł. Zlecenie to jest realizowane po kursach najlepszych oczekujących z drugiej strony rynku tj. 500 sztuk po 5,25 zł i 500 sztuk po 5,26 zł. Zawarcie transakcji po cenie 5,26 zł aktywuje zlecenie inwestora z ceną 5,31. Ponownie zlecenia są zawierane po kursach najlepszych oczekujących z drugiej strony rynku tj. 2000 sztuk po 5,26 zł. Karnet po prawej stronie przedstawia stan po zawarciu transakcji.

ZLECENIE Z LIMITEM AKTYWACJI – SPRZEDAŻ

W przypadku zlecenia sprzedaży inwestor zakłada, że po spadku poniżej wyznaczonego poziomu cena będzie dalej spadać. Poziom ten w zależności od strategii może stanowić np. dolne ograniczenie konsolidacji, dołek lub odejście od szczytu o daną wartość procentową. Inwestor ponownie składając zlecenie wyznacza poziom, przy którym dane zlecenie staje się aktywne na rynku. W przypadku zlecenia sprzedaży:

  • limit aktywacji musi być niższy od bieżącej ceny
  • limit realizacji musi być niższy lub równy od limitu aktywacji
  • zamiast limitu realizacji możliwe jest wprowadzenie zlecenia PKC

Przykład 2.

Aktualną sytuację rynkową dla instrumentu finansowego przedstawia karnet zleceń widoczny po lewej stronie. Inwestor składa zlecenie o następujących parametrach:

Strona: SPRZEDAŻ

Ilość: 10000

Limit aktywacji: 5,24 zł

Limit realizacji: 5,23 zł

Zlecenie zawiera limit aktywacji, więc oczekuje na realizację. W międzyczasie na rynek napływa zlecenie Sprzedaży 3000 sztuk z ceną 5,22 zł. Zlecenie to jest realizowane po kursach najlepszych oczekujących z drugiej strony rynku tj. 2500 sztuk po 5,25 zł i 500 sztuk po 5,24 zł. Zawarcie transakcji po cenie 5,24 zł aktywuje zlecenie inwestora z ceną 5,23 zł. Ponownie zlecenia są zawierane po kursach najlepszych oczekujących z drugiej strony rynku tj. 1500 sztuk po 5,24 zł. oraz 3000 sztuk po 5,23 zł. Niezrealizowana część zlecenia sprzedaży 5500 sztuk po 5,23 zł pozostaje w karnecie zleceń. Karnet po prawej stronie przedstawia stan po zawarciu transakcji.

Materiały powiązane

Autor: