GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

8 grudnia, 2022

Średniozaawansowany

Odcięcie dywidendy na kontrakcie terminowym? Jak to działa?

Obecnie notowane są kontrakty terminowe na 42 akcje. Duża część spółek regularnie wypłaca dywidendę. Co dzieje się wtedy z kursem kontraktu terminowego? Czy wynik finansowy jest uzależniony od tego czy mamy otwartą pozycję długą czy krótką? W jaki sposób rynek wycenia przyszłe, nieogłoszone dywidendy?

Materiały powiązane

Autor: