GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

26 listopada, 2020

Początkujący

Notowania – harmonogram sesji giełdowej

W ramach swojego rachunku maklerskiego możesz swoje zlecenia składać, modyfikować i anulować przez 24 godziny 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną. Transakcje giełdowe zawierane są jednak na sesjach giełdowych. Odbywają się one w dni robocze według ustalonego harmonogramu. Lista dni roboczych, w których sesja się nie odbywa znajduje się na stronie GPW: https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji/#bez-sesji.

Poniżej zostały przedstawione dwa harmonogramy:

Dla instrumentów pochodnych (notowane są tylko w notowaniach ciągłych).

Dla akcji w notowaniach ciągłych.

Faza przed otwarciem

Faza przed otwarciem trwa od godz. 8:30 do 8:45 na rynku instrumentów pochodnych oraz od godz. 8:30 do 9:00 na rynku akcji. Jest to czas, w którym na giełdę wysyłane są wszystkie operacje na zleceniach, które zostały wprowadzone przez inwestorów od zakończenia sesji w dniu poprzednim do godz. 8:30, czyli: nowe zlecenia, ich modyfikacje i anulaty. Ponadto, od godz. 8:30 do końca sesji wszelkie operacje widoczne są już w karnecie zleceń w czasie rzeczywistym. W fazie przed otwarciem nie są zawierane transakcje a jedynie wyliczany Teoretyczny Kurs Otwarcia i Teoretyczny Wolumen Otwarcia.

Otwarcie – określenie kursu na otwarciu (fixing)

Określenie kursu otwarcia ma miejsce o godz. 8:45 na rynku instrumentów pochodnych oraz 9:00 na rynku akcji i po tej cenie zawierane są pierwsze transakcje. Można powiedzieć, że jest to wypadkowa nastrojów inwestorów na początku sesji. Zdarza się jednak, że kurs otwarcia nie jest określony w fazie otwarcia. Dzieje się to m.in. wtedy, kiedy najwyższa cena w zleceniach kupna jest mniejsza od najniższej ceny w zleceniach sprzedaży, np. inwestorzy chcą w tym monecie kupić dany instrument finansowy maksymalnie za 5,00 zł a druga strona chce go sprzedać minimalnie za 6,00 zł. Jeżeli o godz. 9:00 kurs otwarcia nie zostanie określony za kurs otwarcia uznaje się cenę, po której zostanie zawarta pierwsza transakcja w fazach późniejszych.

Faza notowań ciągłych

Faza notowań ciągłych zarówno dla rynku akcji jak i kontraktów terminowych trwa do godz. 16:50. Jest to czas, w którym zlecenia są przyjmowane, modyfikowane i anulowane w czasie rzeczywistym a transakcje zawierane po najlepszych cenach oczekujących z drugiej strony rynku. Stąd, ceny zawieranych transakcji stale się zmieniają.

Faza przed zamknięciem

Faza ta trwa do godz. 17:00 i jest podobna do fazy przed otwarciem. W tym czasie nie są zawierane transakcje, zaś wyliczany jest Teoretyczny Kurs Otwarcia i Teoretyczny Wolumen Otwarcia (dla fazy zamknięcia). W tej fazie sesji można składać, modyfikować i anulować swoje zlecenia.

Zamknięcie – określenie kursu na zamknięciu (fixing)

Jest to faza, która ma miejsce o godz. 17:00 na obu rynkach. Jest to określenie ostatniej ceny danego dnia na podstawie zleceń przyjętych od inwestorów. Jest to wypadkowa nastrojów z całej sesji a kurs ten uznawany jest przez inwestorów za najważniejszy w ciągu dnia. Jeżeli w fazie zamknięcia nie zostanie określony kurs, za kurs zamknięcia przyjmuje się kurs ostatniej transakcji na danej sesji.

Dogrywka

Jest to faza sesji, która trwa do godz. 17:05. Jest to czas, w którym możliwe jest zawieranie transakcji po kursie określonym na zamknięciu. Jeżeli taki kurs nie został określony, możliwe jest zawieranie transakcji po cenie ostatniej transakcji na danej sesji.

Materiały powiązane

Autor: