GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

25 listopada, 2022

Średniozaawansowany

Kontrakty terminowe: jak wykorzystać wolumen kontraktów terminowych futures?

Analiza aktywności na rynku może odpowiedzieć na pytanie, któa strona, popytowa czy podażowa, aktualnie ma przewagę na rynku. Aktywność może być mierzona jako wolumen czyli liczba zawartych kontraktów terminowych ale również jako LOP, czyli liczba aktualnie otwartych kontraktów na danej serii. Analiza techniczna dostarcza dodatkowo kilku wskaźników opartych m.in. na wolumenie. W połączeniu z ruchem cen inwestor jest w stanie wyciągnąć wnioski, które pomogą w podjęciu bardziej świadomej decyzji inwestycyjnej.

Materiały powiązane

Autor: