GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

27 stycznia, 2023

Średniozaawansowany

Kiedy startują nowe kontrakty futures to…

W tym odcinku zajmujemy się tematem wprowadzania na rynek kontraktów terminowych na nowe instrumenty bazowe, a także sytuacją, w której dotychczas notowane futuresy są wycofywane z rynku. Dlaczego akurat takie, a nie inne futuresy są notowane na GPW, jakie są kryteria wyboru instrumentów bazowych i co musi się stać, aby kontrakty terminowe zostały wycofane z rynku?

Materiały powiązane

Autor: