GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

12 listopada, 2020

Początkujący

Inwestowanie z trendem cz. 2

Główne pytanie jakie zadają sobie inwestorzy w trakcie trwania trendu brzmi: jak długo on jeszcze potrwa?

Ci, którzy posiadają instrumenty finansowe w trendzie wzrostowym mają m.in. następujące możliwości:

  • Sprzedać instrumenty finansowe, oczekując zakończenia trendu
  • Zwiększyć zaangażowanie (dokupić instrumenty finansowe)
  • Sprzedać instrumenty finansowe a na korekcie je odkupić licząc, że trend będzie kontynuowany

Ci, którzy nie posiadają instrumentów finansowych w trendzie wzrostowym mogą m.in.:

  • kupić instrumenty finansowe licząc, że trend będzie kontynuowany
  • podjąć decyzję o wstrzymaniu się z kupnem do wystąpienia większego ruchu, wzrostowego albo spadkowego

W tym artykule zostanie przedstawionych 5 narzędzi, które pomogą ocenić siłę trendu.

1. Wydłużanie impulsów

Gdy impulsy: wzrostowe w trendzie rosnącym i spadkowe w trendzie malejącym są coraz dłuższe oznacza to presję uczestników rynku na kontynuowanie trendu.

2. Skracanie ruchów korygujących

Gdy korekty : spadkowe w trendzie rosnącym i wzrostowe w trendzie malejącym są coraz dłuższe oznacza to presję uczestników rynku na kontynuowanie trendu.

3. Zasięgi ruchów korygujących

Zasięg ruchów korygujących w trendzie w relacji do poprzedniego impulsu może być dla inwestora cenną informacją. Skuteczni traderzy „zdrowy” zasięg korekty oceniają na 50% poprzedniego ruchu. Im płytsza korekta tym występuje większe prawdopodobieństwo kontynuowania tendencji głównej. Należy pamiętać, że na początku trendu korekty z założenia są głębokie, co wynika z braku wiary uczestników rynku do trwałości trendu.

4. Kąt nachylenia trendu

Kąt nachylenia trendu świadczy o jego dynamice. Im bardziej dynamiczny, tym w trendzie wzrostowym strona kupująca jest bardziej agresywna. Należy brać pod uwagę, że gdy trend już jest dojrzały (w ramach jego nie wystąpiły dłuższe korekty i jest odpowiednio długi) bardzo znaczące zwiększenie kąta nachylenia trendu może świadczyć o tymczasowym wykupieniu , co wiąże się z prawdopodobieństwem zakończenia trendu.

5. Reakcja rynku na ustanawianie nowych ekstremów

Sposób osiągania ekstremów zgodnie z trendem (szczytów w trendzie wzrostowym i dołków w trendzie spadkowym) może być dla inwestora ważną wskazówką. Brak cofnięcia po osiągnięciu nowych maksimów w trendzie świadczy o sile trendu.

Gdy jednak osiągnięcie nowych ekstremów inwestorzy wykorzystują do sprzedawania w trendzie wzrostowym i kupowania w trendzie spadkowym może to świadczyć o dojrzałości trendu i zwiększonym prawdopodobieństwie jego zakończenia lub wykonania korekty większego rzędu.

Materiały powiązane

Autor: