GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

5 listopada, 2020

Początkujący

Inwestowanie z trendem cz.1

Trend w analizie technicznej to kierunek ruchu ceny. Inwestorzy wykorzystują wiele narzędzi, aby oszacować kiedy trend się rozpocznie, jak długo będzie trwał i kiedy się zakończy. Cel jest jeden: maksymalizacja zysku. To czy inwestor rzeczywiście wykorzysta panujący na rynku trend zależy przede wszystkim od jego odporności psychicznej.

Trend wzrostowy tworzą coraz wyższe dołki i szczyty zaś trend spadkowy coraz niższe dołki i szczyty. W ramach trendu możemy wyodrębnić 2 rodzaje ruchów:

  • Impuls – ruch zgodny z kierunkiem trendu
  • Korekta – ruch przeciwny do kierunku trendu

W trendzie wzrostowym impulsy będą ruchami w górę zaś korekty ruchami spadkowymi.

W trendzie spadkowym na odwrót: impulsy będą ruchami w dół, zaś korekty ruchami wzrostowymi.

Sytuacja, w której na rynku nie panuje tendencja ani wzrostowa ani spadkowa określana jest jako trend boczny lub trend horyzontalny.

Z uwagi na przedział czasowy można wyodrębnić trzy rodzaje trendów:

  • długoterminowy, trwający dłużej niż 1 rok
  • średnioterminowy, trwający od 3 miesięcy do roku
  • krótkoterminowy, trwający poniżej 3 miesięcy

STRATEGIE INWESTOWANIA Z TRENDEM

Buy & Hold

Strategia „kup i trzymaj” to zajęcie pozycji i wykorzystanie dużej części ruchu trendowego do osiągnięcia zysku. Należy pamiętać, że praktycznie niemożliwym jest kupienie w samym dołku i sprzedaż w samym szczycie. Sukces w tej strategii związany jest z akceptacją obsunięć kapitału w ramach korekt do trendu głównego, które są naturalną częścią każdego trendu.

Odwrócenie trendu

Jedna z najtrudniejszych strategii, niezależnie od dynamiki i czasu trwania trendu. Polega na oszacowaniu stref, gdzie trend się rozpocznie lub zakończy.

Inwestorzy powinni pamiętać, że:

  • rynek może wejść w trend boczny zamiast rozpocząć trend
  • im dłuższy trend w czasie, tym co do zasady dłużej się odwraca
  • trend spadkowy zazwyczaj odznacza się większą dynamiką niż trend wzrostowy

Dołączenie się do panującego trendu

Przy tej strategii inwestor zakłada, że trend będzie kontynuowany. Kupuje zatem papiery wartościowe albo w czasie trwania korekty B lub dopiero jak kurs wybije poprzedni szczyt – punkt A.

Należy pamiętać, że korekta wokół której budowana jest strategia nie może być za głęboka, gdyż może to zapowiadać, że sprzedający stali się bardziej agresywni i rozpoczyna się zmiana tendencji na rynku.

Częściowe otwieranie pozycji w trakcie trendu

Niekiedy inwestor nie jest pewien, co do kontynuacji trendu. Wtedy może zastosować strategię dokładania pozycji w ramach rozwoju trendu. Przykładowo, jeżeli standardową stawką w pojedynczej transakcji jest 5000 zł, może on zająć pozycję za 1250 zł i jeżeli kurs zmieni się w oczekiwanym kierunku dokupywać papiery wartościowe, tak jak przedstawiono na wykresie powyżej.

Poprzez dokupowanie papierów wartościowych średnia cena nabycia wzrasta. Z drugiej strony można zbudować dużą pozycję na rynku przy względnym ograniczaniu ryzyka, gdyż powiększamy pozycję jedynie, kiedy rynek idzie w pożądanym kierunku.

Częściowe zamykanie pozycji w trakcie trendu

Gdy inwestor chciałby w dużym stopniu wykorzystać panujący na rynku trend może zastosować strategię częściowego zamykania pozycji. Polega ona na kupnie instrumentów finansowych i podzielenie ich liczby na równe części: 2, 3, 4 lub więcej. W trakcie rozwoju trendu inwestor realizuje zyski jednak cały czas daje sobie szansę na większy zarobek na części kapitału. Jeżeli z kolei rynek zawróci będzie on miał zrealizowany zysk po wyższych cenach częścią jego kapitału.

Materiały powiązane

Autor: