GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

30 sierpnia, 2022

Średniozaawansowany

Czym są kontrakty terminowe?

Kontrakty terminowe należą do grupy instrumentów pochodnych. Ich cena zależy bezpośrednio od ceny innego instrumentu, zwanego instrumentem bazowym. Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, indeksy giełdowe, metale, surowce itp. Dzięki kontraktom terminowym inwestor może wykorzystać efekt dźwigni finansowej, czyli mieć ekspozycję na rynku wielokrotnie przekraczającą jego środki. Ma on również możliwość osiągnięcia zysku ze spadku ceny instrumentu bazowego. Szczegóły dotyczące klasyfikacji i budowy kontraktów terminowych znajdują się w materiale.

Materiały powiązane

Autor: