GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

22 października, 2020

Początkujący

Czym jest rachunek inwestycyjny?

Czym jest rachunek inwestycyjny, inaczej zwany rachunkiem maklerskim? Jest to niezbędne narzędzie, aby stać się inwestorem. Dzięki niemu możesz inwestować na giełdzie w akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, opcje czy kontrakty terminowe. Rachunek jest prosty ;)! Pytanie, jak go założyć? Dowiedz się więcej na ten temat poniżej.

Czym jest rachunek inwestycyjny?

Rachunek inwestycyjny to typ konta otwieranego przez klienta w domu maklerskim lub biurze maklerskim. Główna różnica między domem maklerskim a biurem maklerskim polega na tym, że ten pierwszy stanowi oddzielną jednostkę organizacyjną, zaś biuro maklerskie funkcjonuje wewnątrz struktur banku. Rachunek służy do przechowywania wszelkich informacji o środkach pieniężnych na nim zgromadzonych oraz posiadanych papierach wartościowych. Jest on używany w celu przeprowadzenia transakcji kupna i sprzedaży na giełdzie. Dom maklerski lub biuro maklerskie przeprowadzają transakcje na giełdzie w swoim imieniu, ale na rachunek Klienta. Lista członków giełdy, czyli instytucji, gdzie możesz założyć rachunek maklerski znajduje się tutaj: https://www.gpw.pl/lista-czlonkow-gieldy.

Jak założyć rachunek?

Wiele banków oferuje możliwość otworzenia rachunku maklerskiego przez Internet lub w danej placówce banku. Najprościej jest otworzyć rachunek maklerski w banku, w którym posiadasz konto osobiste lub firmowe. Wtedy cały proces jest uproszczony. Zanim skorzystasz z tego rozwiązania, upewnij się, czy odpowiadają Ci warunki prowadzenia konta oferowane przez bank.

Sprawdź porównanie rachunków inwestycyjnych np. tutaj: https://www.najlepszekonto.pl/ranking-kont-maklerskich. Pierwszy rachunek maklerski powinien być tani, aby koszty stałe stanowiły jak najmniejszą część kapitału przeznaczonego na inwestycję. Gdy doświadczenie i potrzeby wzrosną, możesz rozpocząć poszukiwania bardziej zaawansowanych (droższych) usług maklerskich.

Kto może założyć rachunek?

Jako indywidualny inwestor, musisz spełnić kilka warunków: posiadać status osoby fizycznej lub prawnej, ukończyć 18 rok życia i posiadać dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. Przed podpisaniem umowy należy wypełnić unijny formularz MIFID, który sprawdzi Twój poziom wiedzy dotyczącej inwestowania. Bez stresu! Tego testu nie da się oblać. Dzięki niemu pracownicy biura maklerskiego będą mogli określić konkretną kategorię instrumentów finansowych, dostosowanych do Twojego poziomu wiedzy i akceptowanego ryzyka.

Rachunek maklerski możesz założyć bez względu na to, jaką kwotę zamierzasz przeznaczyć na inwestycje. Najlepiej zacząć od małych kwot, a z czasem powiększać swój portfel inwestycyjny.

Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu konta maklerskiego?

Przed założeniem rachunku inwestycyjnego określ, jakich narzędzi potrzebujesz, aby zapewnić sobie jak największy komfort w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale również do analizy sytuacji na rynku i kontroli stanu rachunku.

W przypadku inwestorów krótkoterminowych (szczególną grupę stanowią tzw. daytraderzy, którzy otwierają i zamykają pozycję wielokrotnie w ciągu jednej sesji) jednym z ważniejszych parametrów są prowizje za zakup i sprzedaż instrumentów finansowych, a także aplikacja umożliwiająca szybkie składanie zleceń.

Gdy horyzont inwestycyjny jest dłuższy, istotny może się okazać dostęp do analiz giełdowych, rekomendacji lub cyklicznych raportów porannych. Dla inwestorów z większym portfelem biura maklerskie przygotowały ofertę „prywatnego maklera”, w której inwestor zostaje przypisany do maklera papierów wartościowych. Pomoże on w doborze instrumentów finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz w kontroli ryzyka rynkowego.

Do zobaczenia na Giełdzie Papierów Wartościowych!

Materiały powiązane

Autor: