GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

15 listopada, 2022

Średniozaawansowany

Czym jest płynność na rynku kontraktów terminowych futures? Jak ocenić czy płynność futures jest duża lub mała?

Wolumen, liczba otwartych pozycji, liczba transakcji czy odległość od dnia wygaśnięcia danej serii. To parametry, które pomagają określić płynność danego kontraktu terminowego. Należy pamiętać również, że płynność na instrumencie pochodnym jest zależna od płynności na instrumencie bazowym. Dotyczy to zarówno tendencji długoterminowej jak i tej w skali kilku dni. Dlaczego obrót zawsze koncentruje się na serii, która wygasa najszybciej? Zapraszamy do wysłuchania materiału.

Materiały powiązane

Autor: