GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

23 listopada, 2022

Średniozaawansowany

Czym jest arkusz zleceń (order book)? Jak korzystać z arkusza zleceń? Wolumen kontraktów terminowych futures

Arkusz zleceń jest widoczny oddzielnie dla każdego instrumentu finansowego. To uporządkowany zbiór zleceń, który cały czas zmienia się pod wpływem nowych zleceń, ich modyfikacji oraz anulowania. Czy może on stanowić wartość dodaną dla inwestora? Czy pomoże on podjąć decyzję inwestycyjną?

Materiały powiązane

Autor: