GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

29 grudnia, 2022

Średniozaawansowany

Analiza fundamentalna kontraktów terminowych na akcje i indeksy. Czy da się analizować fundamentalnie kontrakty terminowe futures?

Traderzy kontraktów terminowych najczęściej śledzą zachowanie rynku z wykorzystaniem analizy technicznej i wolumenu. Czy jednak da się handlować futuresami w oparciu o analizę fundamentalną?

Materiały powiązane

Autor: